Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Makroøkonomi

Anders Dedekam jr.

På disse sidene finner du ressurser til og informasjon om boken Makroøkonomi av Anders Dedekam jr.

Denne boken gir en elementær innføring i makroøkonomi, slik emnet er definert i de økonomisk-administrative studiene ved universiteter og høgskoler. Boken dekker det nødvendige bakgrunnsstoffet for å kunne bruke ISLM-modellen til analyse av økonomiske problemstillinger og går særlig grundig inn på hvordan myndighetene kan påvirke økonomien ved sin finanspolitikk og sin pengepolitikk. Boken presenterer også AE-AT-modellen og knytter den til Phillips-kurven og inflasjon.

Boken legger vekt på å fremstille økonomiske resonnementer ved å kombinere grafisk fremstilling med algebra der det ikke fører oss på avveier. Forfatteren formidler fagstoffet på en engasjert måte med mange klargjørende og humoristiske eksempler. Slik klarer han å fremstille emnet makroøkonomi med både vidd og pedagogisk treffsikkerhet.

Den er tilpasset boken i mikroøkonomi av samme forfatter, og de to bøkene kan ses på som ett læreverk i samfunnsøkonomi.

Ressurser