Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 10

Utvidet ISLM-modell
1. En ekspansiv finanspolitikk ved fast valutakurs vil øke både nasjonalprodukt og rentenivå, men for at den ytre balansen skal forbedres, må
2. En ekspansiv pengepolitikk ved fast valutakurs vil
3. I det lange løp fører devaluering til
4. Dersom vi har perfekt kapitalmobilitet, vil
5. Kontraktiv finanspolitikk ved et flytende kursregime og perfekt kapitalmobilitet
6. Ved perfekt kapitalmobilitet regner vi med at innenlandsk rente er lik utlandets rente. Innenlandsk rente kan likevel avvike fra utlandets fordi
7. Fra nyttår til 15. juni 1999 senket Norges Bank signalrentene fire ganger med til sammen to prosentpoeng. Hvorfor skulle dette innvirke på rentenivået i Norge?