Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 12

Inflasjon og arbeidsløshet
85. Konsumprisindeksen [KPI] måler levekostnadene for en gjennomsnittsfamilie.

86. Hvis inflasjonsraten faller, går prisene ned.

87. Deflasjon fører alltid til økonomisk oppgang.

88. Stagflasjon betyr høy inflasjon samtidig med høy sysselsetting.

89. Administrativ prisstigning skyldes dårlig administrasjon.

90. Lønnsøkning kan føre til både kostnads- og etterspørselsinflasjon.

91. Realpengemengden er uavhengig av prisnivået.