Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 8

Finanspolitikk og pengepolitikk i en åpen økonomi. ISLM-modellen.
1. IS-kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalprodukt og rente som gir
2. LM-kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalprodukt og rente som gir
3. Økte offentlige utgifter, ceteris paribus,
4. Når myndighetene fører en ekspansiv finanspolitikk, vil pengemengden øke dersom myndighetene ikke
5. En økning i pengemengden
6. Hvis det pengepolitiske målet er å holde renten på et visst nivå ved hjelp av åpne markedsoperasjoner, og renten går under dette nivået, må myndighetene
7. Hvis myndighetene finansierer et økt budsjettunderskudd ved å bruke penger de har stående i Norges Bank, eventuelt ved å trykke nye penger, så