Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 3

Nasjonalregnskap
22. Paradoksalt er det mulig for et land å konsumere mer enn det produserer i løpet av et år.

23. Dersom kapitalslitet akkurat tilsvarer [er lik] bruttorealinvesteringen i et lands nasjonalregnskap, vil landets samlede beholdning av realkapital hverken øke eller minke.

24. En nærings merverdi er det samme som næringens bruttoprodukt.

25. Investeringene er lik privat sparing.

26. Forskjellen mellom bruttonasjonalprodukt og nettonasjonalprodukt er kapitalslitet.

27. Kjøp av aksjer er del av realinvesteringen.

28. En prisindeks er et gjennomsnitt av alle priser hvor alle priser har samme vekt.