Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 2

Konkurrerende teorier
1. Keynes' teori ble lansert i siste halvdel av 1930-årene og hadde sin blomstringstid i 1950- og 1960-årene. Keynesianismens medisin mot en forventet nedgang er å
2. Når monetaristene hevder at "bare penger betyr noe", så svarer keynesianerne at
3. Hvem regnes som monetarismens far?
4. Monetaristene mener at
5. Nyklassikerne skiller seg fra keynesianerne blant annet ved at de mener at
6. For å øke aggregert tilbud anbefaler tilbudssideøkonomene ensidig
7. Nykeynesianerne mener at