Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 11

Aggregert tilbud og aggregert etterspørsel. AE-AT-modellen.
1. Hvilken av de følgende størrelser er ikke del av aggregert etterspørsel?
2. Aggregert tilbud er sammenhengen mellom produksjon og
3. Det lange løp er best definert som en periode
4. På kort sikt kan økonomien øke produksjonen over potensiell produksjon ved å
5. En nedgang i aggregert etterspørsel som følge av at en prisøkning fører til høyere rente, kalles
6. Et etterspørselssjokk er
7. Endringer i valutakursen vil mest sannsynlig forårsake et skift i aggregert etterspørsel ved en endring i