Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 2

Konkurrerende teorier
15. Resesjon er en dyp økonomisk nedgang.

16. Spareparadokset sier at jo mer folk sparer, desto større blir investeringene.

17. Etterspørselssideøkonomi legger vekt på tiltak som stimulerer etterspørselen.

18. Tilbudssideøkonomi legger vekt på tiltak som reduserer etterspørselen.

19. Nyklassikerne hevder at Keynes' "lange løp" ikke er så langt når alt kommer til alt.

20. I økonomisk teori er det ingen forskjell på hva som skjer på kort sikt, og hva som skjer i det lange løp.

21. Says lov sier at "tilbudet skaper sin egen etterspørsel".