Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 9

Valuta og valutamarkedet
1. Et lands betalingsbalanse viser alle transaksjoner et land har med resten av verden, og er lik summen av
2. Ved flytende valutakurs endres
3. Når vi devaluerer den norske kronen, skjer følgende:
4. Når myndighetene intervenerer i valutamarkedet, så
5. Betalingsbalansekurven viser alle kombinasjoner av rentenivå og nasjonalprodukt som
6. Stiger valutakursen som følge av depresiering eller devaluering, ceteris paribus, skifter
7. Dersom myndighetene steriliserer, vil endret valutakurs skifte