Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 3

Nasjonalregnskap
1. Hvilken av de følgende størrelser er IKKE del av aggregert etterspørsel?
2. Hvilken av de følgende størrelser ER del av aggregert etterspørsel?
3. Hvis nettonasjonalproduktet var 1080 i 2000 målt i løpende priser og prisnivået steg med 20 % fra 1995 til 2000, vil nettonasjonalproduktet i 2000 målt i 1995-priser være
4. Det ville føre til dobbeltelling i nettonasjonalproduktet dersom vi summerte
5. Nettonasjonalproduktet R i en åpen økonomi er definert som
6. Ved beregning av den offentlige sektors andel av bruttonasjonalproduktet medregnes alle offentlige utgifter til
7. Endringene i valutareservene er