Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 5

Inntektsbestemmelsen i en åpen økonomi. Multiplikatorprinsippet.
1. En åpen økonomi er en økonomi
2. Det hersker likevekt i den enkle Keynesmodellen når
3. (Inntekts)multiplikatoren sier
4. Hvis den marginale konsumtilbøyeligheten "MKT" er 0,8 og vi importerer for 20 øre av hver ny krone vi tjener, hva er da (inntekts)multiplikatoren?
5. I Keynesmodellen bestemmes nasjonalinntekten av
6. Hvis utgiftene til investering I plutselig skulle falle, sier Keynesmodellen at
7. Hvis R faller som følge av et fall i investeringene I, må vi regne med at