Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tilfeldig utvalg

Her kan du bryne deg på et tilfeldig utvalg oppgaver hentet fra alle oppgavene til hele boken. Utvalget blir generert på nytt hver gang du åpner dokumentet.
1. Strukturledighet er
2. Hvilke av de følgende emner, blant andre emner, inkluderes i det makroøkonomiske studiet?
3. Monetaristene mener at
4. Det ville føre til dobbeltelling i nettonasjonalproduktet dersom vi summerte
5. Ved beregning av den offentlige sektors andel av bruttonasjonalproduktet medregnes alle offentlige utgifter til
6. Endringene i valutareservene er
7. Hvis den marginale konsumtilbøyeligheten <I>MKT</I> er 0,8 og vi importerer for 20 øre av hver ny krone vi tjener, hva er da [inntekts]multiplikatoren?
8. Virkningen av en kontraktiv finanspolitikk i en overopphetet økonomi er
9. Pengemultiplikatoren
10. Sikkerhetsmotivet får folk til å etterspørre mer penger
11. IS-kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalprodukt og rente som gir
12. Økte offentlige utgifter, ceteris paribus,
13. Hvis myndighetene finansierer et økt budsjettunderskudd ved å bruke penger de har stående i Norges Bank, eventuelt ved å trykke nye penger, så
14. Et lands betalingsbalanse viser alle transaksjoner et land har med resten av verden, og er lik summen av
15. Ved flytende valutakurs endres
16. I det lange løp fører devaluering til
17. Dersom vi har perfekt kapitalmobilitet, vil
18. Hvilken av de følgende størrelser er ikke del av aggregert etterspørsel?
19. Aggregert tilbud er sammenhengen mellom produksjon og
20. Etterspørselsinflasjon [demand-pull-inflasjon]