Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 9

Valuta og valutamarkedet
64. Jo brattere betalingsbalansekurven er, desto mer mobil er kapitalen.

65. Det var Soros sin skyld at det engelske fastkurssystem kollapset.

66. Bretton Woods-avtalen ga oss gullstandard og faste valutakurser.

67. Når vi har flytende valuta, hender det rett som det er at verdien av den valuta som kommer inn til landet, ikke svarer til den valuta som går ut av landet.

68. Valutapolitikk omfatter alle tiltak som påvirker kursdannelsen på valuta.

69. Når rentenivået i Norge er mye høyere enn i utlandet, plasserer gjerne norske kapitalister pengene sine i utlandet.

70. Et målsoneregime er mindre fleksibelt enn et fastkursregime.