Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 0

Oppvarming
1. Marginalskatt er den skatten du betaler i gjennomsnitt.

2. Når marginalskatten går opp, vil folk alltid ønske å arbeide mindre.

3. Alkoholforbruket i Norge er visstnok på omkring 5 milliarder kroner [1990] bare i helgene. Dersom folk sluttet å nyte alkohol i helgene, kunne vi finansiere enda en u-hjelp.

4. En arbeidsløs koster samfunnet arbeidsledighetstrygden pluss verdien av det vedkommende produserte før hun ble arbeidsledig.

5. At prisen på noe det koster 50 øre å produsere, skal være f eks 50 kroner [altså 100 ganger så mye], er umoralsk.

6. Bruttonasjonalproduktet er salgssummen av alt vi produserer i løpet av et år.

7. Regjeringen kan, hvis den vil, sette ned renten på lån i private banker.