Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 6

Finanspolitikk og utenrikshandel
1. Med finanspolitikk mener vi
2. Økte utgifter virker ekspansivt på økonomien fordi
3. En balansert budsjettendring
4. Multiplikatorvirkningen av finanspolitikken er mindre i en åpen økonomi enn i en lukket økonomi fordi
5. Det hevdes ofte at økte offentlige utgifter er et mer effektivt virkemiddel enn tilsvarende beløp i skattelette fordi
6. En overopphetet økonomi er en økonomi
7. Virkningen av en kontraktiv finanspolitikk i en overopphetet økonomi er