Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 1

Oversikt
8. BNP målt i løpende priser kalles nominelt BNP.

9. Naturlig arbeidsledighet har vi når produksjonen [BNP] er lik potensiell produksjon [potensielt BNP].

10. Potensiell produksjon er det maksimale en økonomi kan produsere.

11. Keynesiansk arbeidsledighet skyldes for høye lønninger.

12. Stagflasjon er sterk prisstigning ved full sysselsetting.

13. Finanspolitikk omfatter regulering av renten.

14. Full sysselsetting betyr at alle er i arbeid.