Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 1

Oversikt
1. I hvert fall noen av verdens økonomer mener at man kan nå målet stabile priser ved bruk av
2. Hvilke av de følgende par av mål synes å være gjensidig motstridende (dvs. at vi ikke kan oppnå begge samtidig)?
3. Den aggregerte tilbudskurve stiger bratt
4. Friksjonsledighet er den ledighet som fremkommer fordi
5. Hvilket av de følgende punktene er med på å bestemme potensiell produksjon i det lange løp?
6. Strukturledighet er
7. Hvilke av de følgende emner, blant andre emner, inkluderes i det makroøkonomiske studiet?