Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 7

Penger og pengemarkedet
50. Overføring av kr 100 fra en sjekkonto til en sparekonto øker pengemengden.

51. Pengetilbudet øker når Norges Bank kjøper valuta.

52. Pengetilbudet øker når staten låner penger fra den private sektor.

53. Med bankenes kassareserve mener vi det kassahold bankene ønsker å sitte med i spekulasjonsøyemed.

54. Pengemultiplikatoren øker når bankenes reservekrav øker.

55. Tilbudet av penger regner vi er renteuelastisk.

56. Likviditetspreferansefunksjonen er etterspørselsfunksjonen for penger.