Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 5

Inntektsbestemmelsen i en åpen økonomi. Multiplikatorprinsippet
36. Den viktigste enkeltfaktor som påvirker den totale konsumutgift, er konsumen-tens disponible inntekt.

37. Endringer i konsumutgiftene skyldes sannsynligvis endringer i disponibel inntekt. Endringer i nettorealinvesteringene skyldes mange forhold, f eks kan vurderingen av fremtidige inntekter av investeringsprosjektet endres, eller mulighetene for å finansiere et slikt prosjekt kan forandre seg.

38. Endring i det private konsum kan også skje som følge av økning eller reduksjon i MKT, dvs at konsumentene bestemmer seg til å bruke mer og spare mindre eller vice versa, uansett disponibel inntekt.

39. Investeringenes kapasitetsskapende effekt påvirker nettonasjonalproduktet på kort sikt.

40. Hvis MKT er positiv, så er den marginale sparerate negativ.

41. Naturlig arbeidsledighet har vi når økonomien går for fullt.

42. Hvis kurven for aggregert tilbud er vannrett, avhenger ikke prisnivået av aggregert etterspørsel.