Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 12

Inflasjon og arbeidsløshet
1. Monetaristene hevder
2. Kostnadsinflasjon (cost-push-inflasjon)
3. Etterspørselsinflasjon (demand-pull-inflasjon)
4. Phillipskurven innebærer at
5. Importert prisstigning skyldes at
6. Om vi trekker inn realpengemengden i en ISLM-modell, vil en prisstigning føre til
7. Inflasjon fører generelt til