Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 7

Penger og pengemarkedet
1. Med basispengemengden (den monetære base) forstår vi
2. Med bankpenger forstår vi
3. Med pengemultiplikatoren mener vi
4. Pengemultiplikatoren
5. Etterspørselen etter penger bestemmes av
6. Sikkerhetsmotivet får folk til å etterspørre mer penger
7. Hvis Norges Bank selger en betydelig mengde statsobligasjoner, vil hensikten vanligvis være å