Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 10

Utvidet ISLM-modell
71. Et problem for mange land som har satset på fastkursregime, er aktørenes mistanke om en mulig devaluering.

72. Udekket renteparitet betyr at man ikke klarer sine renteforpliktelser.

73. Med indre balanse forstår vi at statsbudsjettet blansjerer.

74. Dersom vi har makroøkonomisk likevekt over BB-kurven, strømmer det valuta inn til Norge.

75. Der IS-kurven skjærer LM-kurven og BB-kurven samtidig, har vi alltid indre balanse.

76. En ekspansiv pengepolitikk når vi har flytende valutakurs, fører til depresiering og er et effektivt virkemiddel i sysselsettingspolitikken.

77. Du er nå ferdig med boken og kan slappe av.