Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 11

Aggregert tilbud og aggregert etterspørsel. AE-AT-modellen.
78. Den aggregerte tilbudskurven er vannrett i det lange løp.

79. Når arbeidsledigheten er mindre enn den naturlige, er produksjonen større enn den potensielle.

80. Pigou-effekten, eller formueeffekten, sier at når prisene øker, reduseres husholdningenes kjøpekraft, de vil da føle seg fattigere, og følgelig spare mindre.

81. Langsiktig likevekt i produktmarkedet er der hvor aggregert etterspørsel er lik aggregert tilbud i det korte og det lange løp samtidig.

82. Så lenge nasjonalproduktet er mindre enn potensielt, er det aggregert etterspørsel som bestemmer produksjonsnivået.

83. Hvis kurven for aggregert tilbud er vannrett, avhenger ikke prisnivået av aggregert etterspørsel.

84. Menykostnadene bidrar til at prisnivået er fleksibelt i det lange løp.