Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 4

De enkelte etterspørselskomponentene
1. Aggregert etterspørsel i en åpen økonomi består av
2. Privat konsum består blant annet av
3. Den marginale konsumtilbøyelighet
4. Hvis importen går opp,
5. Offentlige utgifter til varer og tjenester
6. Når renten går opp,
7. Om lånemarkedet